avseende eventuell brottslighet i området tillräckliga skäl för att övervakningsintresset skulle anses väga tyngre än integritets intresset. Länsrätten konstaterade inledningsvis att i banklokaler och postkontor får sättas upp en kamera för övervakning av området omedelbart utanför in- och utgångarna medan detta inte gäller för en butikslokal. Länsstyrelsen i Västra Götalands län beviljade genom beslut den ICA Kvantum i Uddevalla tillstånd att använda fjorton övervakningskameror för övervakning av butiken och lastintag. Med beaktande därav och mot bakgrund av att bolaget hade tillstånd att behandla och bevara bilder från de kameror som bevakade butikens in- och utgångar samt kassan fann länsrätten att fördelarna ur brottsbekämpningssynpunkt inte övervägde den integritetsinskränkning den utökade bevakningen skulle innebära för den enskilde. Vad gällde de kameror som var avsedda att övervaka områden utöver skolgården menade länsrätten att de skulle riskera att omfatta ett större antal personer än vad som kunde anses påkallat med hänsyn till syftet med övervakningen. Med ändring av länsstyrelsens beslut beviljade länsrätten Helsingborgs stad tillstånd till allmän kameraövervakning av delar av Hamntorget i Helsingborg under torsdagar, fredagar och lördagar klockan.00 till klockan.00 påföljande dag under en prövotid av tre.

Orsakssamband platser koping - Orsakssamband

Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB) hade monterat upp kameror i Sandhamn, Vaxholm och Finnhamn. Länsstyrelsen i Skåne län beviljade genom beslut den 2 november 2005 SF Bio AB tillstånd till fyra fasta kameror för övervakning av biljettinsläpp, utrymningsvägar och utrymningsdörrar inom biografen Filmstaden vid Storgatan i Malmö. De enskildas integritetsintresse gällde framförallt de besökare som vistas i domstolarna, vilka samtidigt är de personer som riskerar att bli utsatta för brott. Det syntes inte föreligga några hinder före personer som inte var hotellgäster att nå övriga övervakade områden. Tillstånd till kameraövervakning av biograf har medgetts beträffande biljettinsläpp, utrymningsvägar och utrymningsdörrar, men inte beträffande ingången till biografen. Samfälligheten överklagade beslutet till Länsrätten i Vänersborg och yrkade bifall till ansökan.

En tanke på “Orsakssamband platser koping”

Lämna Svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *